حذف خريد بليط پارك ژوراسيك براي كودكان زير 5 سال

تاریخ انتشار : 1398/8/26 | تعداد بازدید: 65

موضوع

خصوص حذف خريد بليط پارك ژوراسيك براي كودكان زير 5 سال

شرح درخواست شهروند

متن جوابیه

شهرداري منطقه با مشاركت بخش خصوصي در جهت خدمت رساني مطلوبتر به شهروندان محترم نسبت به ايجاد مجموعه تفريحي ژوراسيك اقدام نموده است و به آگاهي مي رساند بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مي بايست مراجعين بالاي سه سال نسبت به پرداخت بهاي بليط مطابق نرخهاي اعلامي شوراي شهر اقدام نمايند.

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
روزنامه جمهوری اسلامی 98/8/18