تشکر از شهرداری منطقه 2 و یک تقاضا در میان برج های فضای سبز ایجاد کنند در تاریخ 97/06/24

تاریخ انتشار : 1397/8/12 | تعداد بازدید: 722

موضوع

تشکر از شهرداری منطقه 2 و یک تقاضا در میان برج های فضای سبز ایجاد کنند

شرح درخواست شهروند

از پاسخگویی روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در روزنامه اطلاعات 15 شهریور سپاسگزارم و تقاضا دارم شهرداری در خ شهید سرلشگر حق شناس و در امتداد خ بوعلی پارک یا فضای سبز ایجاد کند. زیرا ساکنان این محل در میان برجها محبوس شده اند و به قدم زدن در فضای سبز نیاز دارند!

متن جوابیه

با توجه به بررسي هاي انجام شده در بلوار حق شناس، مكاني كه در تملك شهرداري بوده و كاربري فضاي سبز داشته باشد وجود ندارد. ضمناً در خصوص شهرك بوعلي به اطلاع مي رساند كليه مبادي ورودي شهرك و همچنين قطعات پراكنده موجود در داخل شهرك كه قابليت تبديل فضاي سبز را داشته باشند ايجاد شده و نگهداري آن نيز توسط شهرداري انجام مي گيرد.

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
خدمات شهری اطلاعات 97/7/2