در میان برج ها فضای سبز ایجاد کنند در تاریخ 26و 97/6/24

تاریخ انتشار : 1397/7/3 | تعداد بازدید: 94

موضوع

در میان برج ها فضای سبز ایجاد کنند

شرح درخواست شهروند

نبود فضاي سبز در ميان صدها برج ساخته شده در ميدان بهرود، سعادت آباد تا خيابان شهيد سرلشگر حق شناس و خيابان بوعلي اهالي منطقه را درميان برج ها محبوس كرده است از شهردار منطقه 2 مي خواهيم نسبت به احداث پارك و فضاي سبز به منظور تأمين آسايش و آرامش اهالي و به خصوص افراد مسن اقدام كند.

متن جوابیه

با توجه به بررسي هاي انجام شده در بلوار حق شناس، مكاني كه در تملك شهرداري بوده و كاربري فضاي سبز داشته باشد وجود ندارد. ضمناً در خصوص شهرك بوعلي به اطلاع مي رساند كليه مبادي ورودي شهرك و همچنين قطعات پراكنده موجود در داخل شهرك که قابلیت تبديل فضاي سبز را داشته باشند ايجاد شده و نگهداري آن نيز توسط شهرداري انجام مي گيرد

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
خدمات شهري و محيط زيست و ناحیه 9 اطلاعات 97/7/3