احداث مجموعه فرهنگی ورزشی فرحزاد
احداث مجموعه فرهنگی ورزشی فرحزاد
توضیحات:
  • تاریخ شروع پروژه : 1398
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12
  • آدرس:
درصد پیشرفت پروژه
55%