تصفیه خانه بوستان نهج البلاغه
تصفیه خانه بوستان نهج البلاغه
توضیحات: احداث ابنیه و ساخت و نصب پکیج تصفیه آب های سطحی، شامل مخزن اختلاط سریع و انعقاد، اتاق پمپاژ، اتاق تزریق و ...
  • تاریخ شروع پروژه : 1396
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398
  • آدرس: بوستان نهج البلاغه
درصد پیشرفت پروژه
75%