پمپ بنزین کوچک مقیاس خیابان سازمان آب
پمپ بنزین کوچک مقیاس خیابان سازمان آب
توضیحات: پمپ بنزین ، تامین سرانه های خدماتی در سطح منطقه (جایگاه های سوخت )
  • تاریخ شروع پروژه : 1397
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/12
  • آدرس: خیایان سازمان آب
درصد پیشرفت پروژه
100%