احداث سوله بازیافت(MRF)
احداث سوله بازیافت(MRF)
توضیحات: احداث سوله به متراژ 1800 مترمربع - ساختمان اداری در دو طبقه 350 مترمربع
  • تاریخ شروع پروژه : 1396
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/02
  • آدرس: خیابان سازمان آب
درصد پیشرفت پروژه
100%