احداث پارک کوی فراز
احداث پارک کوی فراز
توضیحات: احداث پیاده راه به طول 550 متر و ایمن سازی ضلع شرقی مسیل شهدای برق با اجرای دیوار سنگی
  • تاریخ شروع پروژه : 1395
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12
  • آدرس: کوی فراز
درصد پیشرفت پروژه
10%