احداث و بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی
احداث و بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی
توضیحات: اجرای لوله گذاری با کاروگیت به قطر 80 سانتی متر به طول 2000 متر طول در ضلع غرب بزرگراه شهید چمران
  • تاریخ شروع پروژه : 1395
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12
  • آدرس: بزرگراه شهید چمران
درصد پیشرفت پروژه
60%