تعریض بزرگراه حکیم محدوده فاز دوم بوستان نهج البلاغه (خیابان دستغیب)
تعریض بزرگراه حکیم محدوده فاز دوم بوستان نهج البلاغه (خیابان دستغیب)
توضیحات: اصلاح دوربرگردان دستغیب و تخریب و اجرای دیوار و تعریض 3.5 متری بزرگراه به طول 150 متر
  • تاریخ شروع پروژه : 1396/08/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/12/01
  • آدرس: بزرگراه شهید حکیم شرق به غرب - جنب فاز دو بوستان نهج البلاغه
درصد پیشرفت پروژه
%