احداث کندرو و اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرحزادی با بزرگراه یادگار امام (ره)
احداث کندرو و اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرحزادی با بزرگراه یادگار امام (ره)
توضیحات: احداث کندرو و اصلاح هندسی تقاطع به طول 250 متر
  • تاریخ شروع پروژه : 1397/02/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/01
  • آدرس: بزرگراه یادگار امام شمال به جنوب تقاطع بلوار شهید فرحزادی
درصد پیشرفت پروژه
%