احداث معابر کوی فرهنگیان
احداث معابر کوی فرهنگیان
توضیحات: اجرای عملیات احداث معبر در کوی فرهنگیان واقع در خیابان ایثارگران شمالی انتهای خیابان الوند به مساحت 13000  متر مربع 
  • تاریخ شروع پروژه : 1397/01/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/01
  • آدرس: خیابان ایثارگران شمالی انتهای خیابان الوند- ضیع غرب مجتمع فرهنگ
درصد پیشرفت پروژه
%