طرح تثبیت بال غربی فاز 3 بوستان نهج البلاغه
طرح تثبیت بال غربی فاز 3 بوستان نهج البلاغه
توضیحات: ایجاد تراس با مساحت 4000 متر مربع (800 متر طول) و تثبیت ترانشه ها با  35000 مترمکعب خاک مسلح و 11200 عدد فلاور باکس
  • تاریخ شروع پروژه : 1395/12/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/01
  • آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی- بلوار پونه- انتهای کوچه پونه سه- ضلع شرق صحن امامزادگان عینعلی و زینعلی
درصد پیشرفت پروژه
%