احداث و توسعه پارک پرواز ( فاز سوم)
احداث و توسعه پارک پرواز ( فاز سوم)
توضیحات: عرصه 3.5 هکتار - احداث تراسها و تثبیت ترانشه ها و اجرای فضای سبز با استفاده از فلاور باکس به مساحت 4300 متر مربع و دیوار سنگی به حجم 8500 مترمکعب - احداث 4100 مترمربع پیاده رو و مسیر سلامت و تکمیل رینگ فازهای قبلی - مبلمان شهری و احداث سرویس بهداشتی - احداث و توسعه فضای سبز به مساحت 15000 متر مربع شامل کاشت 350 اصله درخت و 3500 اصله درختچه از انواع جونی پروس، یاس هلندی، پیراکانتا و ... و 1500 گلدان گیاهان پوششی شامل لاوان، سرو نقره ای، ناز گوشتی و ...
  • تاریخ شروع پروژه : 1395/10/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/01
  • آدرس: بلوار پاکنژاد- میدان بهرود - ضلع جنوب غرب بوستان پرواز
درصد پیشرفت پروژه
%