احداث رمپ چهارم تقاطع غیر همسطح پل سواره رو بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی- بلوار شهرداری
احداث رمپ چهارم تقاطع غیر همسطح پل سواره رو بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی- بلوار شهرداری
توضیحات: احداث رمپ به طول 200 متر و به عرض متوسط 5.5 متر (تکمیل راستگردهای تقاطع)
  • تاریخ شروع پروژه : 1396/01/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/11/01
  • آدرس: تقاطع بزرگراه آیت الله هاشمی با بلوار شهرداری
درصد پیشرفت پروژه
%