احداث و تجهیز سرای محله بهرود- مرکز توسعه مشارکت های فکری شهروندان
احداث و تجهیز سرای محله بهرود- مرکز توسعه مشارکت های فکری شهروندان
توضیحات: عرصه 1100 مترمربع - اعیان : 1606 متر مربع - تعداد طبقات : 4 و محوطه سازی
  • تاریخ شروع پروژه : 1392/09/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/1
  • آدرس: انتهای بلوار شهید جوریکی - ضلع شمال غرب میدان بوعلی
درصد پیشرفت پروژه
%