معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ٢ از برگزاری کارگاه آشنایی با تاریخ فرهنگی، اجتماعی تهران در هفته تهران و با هدف آشنا نمودن شهروندان این منطقه با هویت تاریخی شهرشان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، یوسف مزارعی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعلام این خبر گفت: به مناسبت هفته تهران و در راستای اتمام دوره دوم طرح جامع آموزش شهروندی تور تاریخ فرهنگی -اجتماعی تهران به منظور آشنایی شهروندان با هویت و تاریخ قدیم تهران که در دهه های اخیر دستخوش تحولات اجتماعی و فرهنگی، افزایش جمعیت و جابه جایی ساکنان قدیمی برخی از مناطق در سطح شهر شده اند ، برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 افزود: این تور در قالب یک كارگاه آموزشی با موضوع " تاریخ فرهنگی -اجتماعی تهران"  برای شرکت کنندگان دوره جامع آموزش شهروندی و به مناسبت هفته تهران برگزار شد و در این هفته شهروندان محلات 21 گانه منطقه 2 به صورت تیم های گردشگری، ضمن پيمايش گذر ميرزا محمود وزير از خانه شهيد مدرس، خانه مهربان، سقاخانه  که بخشی از هویت این شهر هستند بازديد کردند و با پیشینه تاریخی محلات و ساکنین آن  و نیز تاریخچه برخی از تحولات اجتماعي تهران آشنا شدند.