ناحیه 2// عملیات لکه گیری آسفالت بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پارک انتهای خیابان مهر ناحیه 2 انجام...
1398/7/6

عملیات لکه گیری آسفالت  بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پارک انتهای خیابان مهر  ناحیه 2 انجام شد

عملیات لکه گیری آسفالت بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پارک انتهای خیابان مهر  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای اجرای اهداف شهرداری تهران در طرح نگهداشت مینیاتوری و یک یکم شهر و بهسازی معابر سطح محدوده اقدام به عملیات لکه گیری آسفالت بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پارک انتهای خیابان مهر  به میزان 1.100 تن کرد.

عملیات مرمت و بازسازی تکجداول نهر اتوبان یادگار امام (ره )  مسیر جنوب به شمال ابتدای ورودی به همت شرق  ناحیه 2  انجام شد

عملیات مرمت و به متراژ  بازسازی تکجداول نهر  اتوبان یادگار امام (ره )  مسیر جنوب به شمال ابتدای ورودی به همت شرق  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2درراستای اجرای اهداف شهرداری تهران در اجرای طرح نگهداشت کوچه به کوچه سطح محدوده اقدام به عملیات مرمت و بازسازی تکجداول نهر  اتوبان یادگار امام (ره )  مسیر جنوب به شمال ابتدای ورودی به همت شرق  به متراژ 2  متر کرد.

عملیات احداث کفپوش  بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان قموشی خیابان عرب شاهی تقاطع سوده  ناحیه 2  انجام شد

عملیات احداث کفپوش بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان قموشی خیابان عرب شاهی تقاطع سوده  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای اجرای اهداف شهرداری تهران خدمت رسانی به شهروندان و اجرای طرح نگهداشت شهر سطح محدوده اقدام به عملیات احداث کفپوش بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان قموشی خیابان عرب شاهی تقاطع سوده  به متراژ  4  متر مربع کرد.

عملیات جمع آوری زوائد فیزیکی  بلوار مرزداران  خیابان گلها  تقاطع بوستان چهارم  شرقی ناحیه 2 انجام شد.

عملیات جمع آوری زوائد فیزیکی بلوار مرزداران  خیابان گلها  تقاطع بوستان چهارم  شرقی انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای اجرای اهداف شهرداری تهران و ممانعت از آسیب رسانی به شهروندان و جلوگیری از ایجاد در سطح محدوده اقدام به عملیات جمع آوری زوائد فیزیکی  بلوار مرزداران  خیابان گلها  تقاطع بوستان چهارم شرقی  تعداد 1 مورد کرد.

عملیات مرمت نوار حفاری  اشرفی اصفهانی  بالاتر از نیایش خیابان  رزمندگان ابتدای خیابان فلاح پلاک 6  ناحیه 2  انجام شد

عملیات مرمت نوار حفاری اشرفی اصفهانی  بالاتر از نیایش خیابان  رزمندگان ابتدای خیابان فلاح پلاک 6  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای اجرای اهداف شهرداری تهران درراستای  خدمت رسانی به شهروندان و اجرای طرح نگهداشت شهر سطح محدوده اقدام به عملیات مرمت نوار حفاری اشرفی اصفهانی  بالاتر از نیایش خیابان  رزمندگان ابتدای خیابان فلاح پلاک 6  به میزان 200/1 تن کرد.

عملیات نصب  موانع ارتجاعی اتوبان یادگار امام مسیر شمال به جنوب ورودی به بلوار مرزداران   ناحیه 2  انجام شد

عملیات نصب موانع ارتجاعی اتوبان یادگار امام مسیر شمال به جنوب ورودی به  بلوار مرزداران  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 درراستای اجرای اهداف شهرداری تهران در طرح نگهداشت مینیاتوری و یک یکم شهر و بهسازی معابر سطح محدوده اقدام به نصب  موانع ارتجاعی اتوبان یادگار امام مسیر شمال به جنوب ورودی به بلوار مرزداران  به تعداد  2  عدد کرد .

 

 

عملیات تهیه و  نصب  تابلو شناسایی معبر  بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان اورک تقاطع خیابان  ششم  ناحیه 2  انجام شد

عملیات تهیه و نصب تابلو شناسایی معبر بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان اورک تقاطع خیابان ششم  انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای اجرای اهداف شهرداری تهران  و راهنمایی رانندگان و اعلام مسیر درسطح محدوده اقدام به مرمت و عملیات تهیه و  نصب  تابلو شناسایی معبر بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان اورک تقاطع خیابان ششم  به تعداد 1 عدد کرد.

عملیات مرمت  و بازسازی گاردریل اتوبان یادگار امام  شمال به به جنوب  ورودی  به اتوبان حکیم  ناحیه 2  انجام شد

عملیات مرمت و بازسازی گاردریل توبان یادگار امام  شمال به به جنوب  ورودی به اتوبان حکیم انجام شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، اداره فنی و عمرانی ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و ترمیم و نگهداری داشت های شهری تهران سطح محدوده اقدام به عملیات مرمت  و بازسازی گاردریل  توبان یادگار امام  شمال به به جنوب  ورودی به اتوبان حکیم  به متراژ  4  متر کرد.

آبیاری تانکری فضاهای سبز جنگل بهار ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری تانکری فضاهای سبز جنگل بهار انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری تانکری فضاهای سبز جنگل بهار کرد .

آبیاری تانکری فضاهای سبز ابتدای خیابان بهار ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری تانکری فضاهای سبز ابتدای خیابان بهار انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری تانکری فضاهای سبز ابتدای خیابان بهار کرد .

آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه یادگار امام (ره) ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه یادگار امام (ره) انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه یادگار امام (ره) کرد .

آبیاری تانکری فضاهای خیابان ناهید و مرزداران ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری تانکری فضاهای خیابان ناهید و مرزداران غربی انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری تانکری فضاهای خیابان ناهید و مرزداران غربی کرد .

آبیاری تانکری فضاهای سبز ضلع شمال بزرگراه حکیم و لچکی های آن ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری تانکری فضاهای سبز ضلع شمال بزرگراه حکیم و لچکی های آن انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری تانکری فضاهای سبز ضلع شمال بزرگراه حکیم و لچکی های آن کرد .

آبیاری تانکری فضاهای سبز حواشی خیابان های همیلا و نسترن و صدوقی محله پونک ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری تانکری حواشی خیابان های همیلا و نسترن و صدوقی انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری تانکری حواشی خیابان های همیلا و نسترن و صدوقی کرد .

آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه یادگار امام (ره) انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد .

آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه جلال آل احمد ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه جلال آل احمد انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری فضاهای سبز رفیوژ میانی و حاشیه های بزرگراه جلال آل احمد کرد .

آبیاری چمن و فضای سبز تپه یادگار امام( ره ) ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، آبیاری چمن و فضای سبز تپه یادگار امام( ره ) انجام شد. گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 ،در راستای  حفظ  و نگهداری فضاهای سبز و کمک به رشد درختان سطح محدوده اقدام به  آبیاری چمن و فضای سبز تپه یادگار امام( ره ) کرد .

پاکسازی و لایروبی تله زباله گیر و حوضچه های معاینه فنی بزرگراه اشرفی بالاتر از نیایش محدوده ناحیه 2   انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی  و لایروبی تله زباله گیر و حوضچه های بزرگراه یادگار خروجی همت انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این تله زباله گیر کرد.

پاکسازی و لایروبی منحول  بزرگراه جلال آل احمد زیر پل یادگار محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی  و لایروبی منحول بزرگراه جلال آل احمد زیر پل یادگار انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این منحول کرد.

پاکسازی و لایروبی تله زباله گیر و حوضچه های بزرگراه یادگار خروجی همت محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی  و لایروبی تله زباله گیر و حوضچه های بزرگراه یادگار خروجی همت انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این تله زباله گیر و حوضچه های بزرگراه یادگار خروجی همت کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه زباله گیر خیابان ناهید- گلستان چهارم محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیرخیابان ناهید- گلستان چهارم انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه حوضچه زباله گیر کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه زباله گیر بزرگراه ضلع شمالی آیت الله هاشمی رفسنجانی-زیر پل اشرفی محدوده ناحیه 2   انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی -زیر پل اشرفی انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه حوضچه زباله گیر کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه زباله گیر ضلع جنوبی بزرگراه ضلع شمالی آیت الله هاشمی رفسنجانی-زیر پل اشرفی محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی -زیر پل اشرفی انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه حوضچه زباله گیر کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه زباله گیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی  بلوار مرزداران محدوده ناحیه 2   انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی  بلوار مرزداران انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه  این حوضچه کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه زباله گیر جنوب  به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی  بلوار مرزداران محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیر جنوب  به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی  بلوار مرزداران انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه  این حوضچه کرد.

پاکسازی و تخلیه حوضچه رسوبگیر شرق به غرب بزرگراه حکیم خروجی  بلوار اشرفی( کوچه دانش) محدوده ناحیه 2 انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی و تخلیه زباله گیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) خروجی  بلوار مرزداران انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و تخلیه  این حوضچه کرد.

 

 

 

 

 

 

print
rating
  نظرات