درخواست رسول کشت پور از دستگاه های مختلف جهت مهار بحران ترکیدگی لوله میدان توحید
درخواست رسول کشت پور از دستگاه های مختلف جهت مهار بحران ترکیدگی لوله میدان توحید
1397/9/14

 
در پی حادثه ترکیدگی لوله آب اصلی شهر تهران واقع در میدان توحید، شهردار منطقه 2 و عوامل اجرایی شهرداری منطقه 2 در محل حاضر شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، رسول کشت پور شهردار منطقه 2 با بیان اهمیت مهار بحران پیش آمده اظهار داشت: از کلیه عوامل راهنمایی و رانندگی شهر تهران ، دستگاه هایی اجرایی، سازمان آبفا ، عوامل مترو تهران و  آتش نشانی در خواست می نمایم جهت مهار حادثه پیش آمده در  گسترش گره های ترافیکی منطقه پر تردد میدان توحید  خیابان آزادی و شهر تهران  تمام توان خود را به کار گیرند.

print
rating
  نظرات