نشست هم اندیشی شهردار منطقه 2 با دبیران شورایاری و اعضای هئیت رئیسه کارگروه های تخصصی شورایاران منطقه 2 به منظور بررسی مسائل و ارائه روند فعالیت کارگروه های تخصصی شورایاران محلات باحضور شهردار منطقه 2 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، رسول کشت پور شهردار منطقه 2 در این نشست با اشاره به اهمیت نقش شورایاران به عنوان مسئله یابان محلات اظهار داشت : مطالبه گری درست شورایاران در سطح محلات برای شهرداری ارزنده و موجب پیشرفت و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

وی در ادامه افزود: شهروندان کار فرمایان مدیران شهری هستند و می توانند در چار چوب تعریف شده و با حفظ و آگاهی به تکالیف خود ، حقوق خود را مطالبه کنند.

کشت پور در پایان افزود: معاونت ها و شهرداران نواحی موظف هستند موضوعات و مسائل شورایاران و کار گروههای تخصصی را بررسی و به جدیت پیگیری نمایند .

گفتنی است در این جلسه حاضرین به بیان دیدگاهها ومسائل محلات خود پرداختند.