چکاپ پزشکی پرسنل شاغل در منطقه ۲ به اهتمام بسیج منطقه
چکاپ پزشکی پرسنل شاغل در منطقه ۲ به اهتمام بسیج منطقه
1397/9/13


اجرای طرح چکاپ سلامت ویژه پرسنل شهرداری منطقه ۲ با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای پنهان و ارتقای سطح سلامت کارکنان و با حضور ۲۰۰ تن از پرسنل و در زمینه های شنوایی سنجی ،نوار قلب و داخلی توسط پزشکان و متخصصین انجام شد .

 

print
rating
  نظرات