حسین فلاح نژاد شهردار ناحیه ۱ و مدیران ادارات سه شنبه ها از خودروی شخصی استفاده نمی کنند . شهردار ناحیه۱  در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی ، حفظ سلامت شهر و رفع معضل ترافیک و همچنین عملی کردن این شعار ،  درگام نخست ، از مدیران  و همکاران ادارات ناحیه خواست دست کم در روز سه شنبه به جای استفاده از خودروی شخصی ، گزینه های مفید تری مثل پیاده روی ، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و یا استفاده  خودرو اشتراکی برای انجام کارهای روزمره جایگزین نمایند .  

️فلاح نژاد همچنین با تاکید به مدیران  محلات  نسبت به آگاه سازی شهروندان درخصوص محاسن این طرح و پیوستن به سه شنبه های بدون خودرو ، از آنها  بکارگیری تلاش مضاعف در ترویج این فرهنگ موثر  را خواستار شد.