تفاهم نامه همکاری بین شهرداری منطقه 2 و ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر سپاه محمد رسول ا... در 3 محور و 10 بند و باهدف هم افزایی و بهره مندی از ظرفیتهای موثر نیروهای بسیجی منعقد شد.

رسول کشت پور شهردار منطقه 2 در این جلسه ضمن اشاره به رویکرد محتوانگر و نتیجه گرای مدیریت شهری منطقه 2 به امور و روابط بین سازمان اظهار داشت: حفظ ارزشهای موثر بسیج و بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه توسط نهادهای دیگر ، گام بلندی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان است.

شهردار منطقه 2 همچنین گفت: خوشبختانه روحیه تعاون و هم افزایی بسیج ناحیه مقاومت شهید باهنر دراین منطقه به عنوان ظرفیت موثر مورد توجه قرار گرفته است.

رسول کشت پور همچنین با تشریح محتوای تفاهم  نامه تدوین شده خاطر نشان کرد: همکاری درحوزه اجتماعی و فرهنگی با عناوین متعدد آموزش و ترویج موضوعات شهروندی ، ساماندهی فضاهای  بی دفاع شهری وکاهش  آسیبهای اجتماعی منطقه ، همکاری باحوزه بحران با عناوین موضوعی برگزاری دوره های آموزشی بحران و پدافند غیر عامل برای بسیجیان منطقه و حضور مشترک در مانورهای حفاظتی ، امداد و نجات وهمچنین بهره مندی از ظرفیتهای منابع انسانی و امکاناتی ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر در مواقع بحرانی در جهت خدمت رسانی به شهروندان منطقه از جمله محتوای این تفاهم نامه است.

سرهنگ حسین رشیدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر سپاه محمد رسول ا... نیز در این نشست ضمن  ابراز خرسندی از فضای تعامل و هم افزایی پیش آمده اظهار داشت : اولویت بسیج،  داشتن برنامه برای طیف های متعدد مردم است و بارزترین نمونه آن به تازگی در جریان کمک رسانی و امداد رسانی نیروهای بسیجی در زلزله کرمانشاه به منصه ظهور نشست.

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر سپاه محمد رسول ا... (ص) در ادامه گفت : نیروهای بسیج نیروهای سازماندهی شده و روش مندی هستند که می توانند با ورود در هر عرصه منشا خیر و برکت باشند و اقدام همکاری مدیریت شهری منطقه 2 و بسیج می تواند در افزایش حس اعتماد مردم موثر باشد.

گفتنی است در این نشست فرماندهان و مسئولین حوزه بسیج شهید باهنر و ناحیه های بسیج سطح منطقه و مدیران شهری حضور داشتند.