کارگاه های آموزشی ویژه مربیان و والدین کودکان به منظور آموزش های شهروندی  به کودکان در قالب بازی های خلاق به مدت 20 روز از تاریخ 12 آذرماه لغایت 5 دی ماه 97 در کانون های کودک منطقه 2 برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2، طرح " آموزش های شهروندی کودکان مبتنی بر بازی های خلاق" با همکاری اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و شهرداری منطقه دو در 15 کانون  کودک  خانه های آموزش شهروندی سرای محلات 21 گانه  برگزار می گردد.

مزارعی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 2 در این خصوص گفت: آموزش های شهروندی که در برگیرنده آموزش دانش، مهارت ها و ارزش های یک جامعه است یکی از مهم ترین رسالت های نهادهای اجتماعی است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش های شهروندی کودکان افزود : کودکان علاوه بر توانایی نقش پذیری سریع از رفتار و گفتار دیگران، از لحاظ ذهنی نیز آمادگی بیشتری برای آموختن دارند لذا آموزش های شهروندی به کودکان باید به گونه ای باشد که آن ها را به عنوان شهروندانی تربیت کند که در اجتماع خود مشارکت کنند و ضمن آشنایی با حقوق خود رعایت و احترام به حقوق دیگران را نیز فرا گیرند.
گفتنی است  طرح "آموزش های شهروندی کودکان مبتنی بر بازی های خلاق" که از طرح های ارزنده حوزه کودک و با هدف یادگیری روش های چگونه زیستن و نحوه زیست اجتماعی کودکان در شهرها در قالب کارگاه های آموزشی ویژه مربیان کانون های کودک، والدین وکودکان در قالب بازی های خلاق به مدت 20 روز از تاریخ 12 آذرماه لغایت 5 دی ماه 97 در کانون های کودک سطح منطقه 2 برگزار می گردد.