صبح امروز شهردار ناحیه پنج منطقه 2 به همراه شورایاران محلات شریف و طرشت از پروژه زیرگذر استاد معین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، رضا معصوم بیگی شهردار ناحیه پنج منطقه 2 در این باره اظهار داشت : با توجه به تعویق در بهره برداری از زیرگذر استاد معین و درخواست مکرر شهروندان ساکن در این منطقه ، بازدیدی با حضور دبیران شورایاری و تنی چند از شهروندان انجام شد.

معصوم بیگی با اشاره به اهمیت نظارت و مطالبه شهروندان و شورایاران به عنوان بازوان مدیریت شهری افزود: اطلاع رسانی دقیق از روند مدیریت شهری و مشارکت آنها در زمینه های متعدد به عنوان یکی از رسالتهای مهم سازمان شهرداری تهران است .

گفتنی است اقدام مذکور مورد توجه و رضایت بازدید کنندگان و شورایاران حاضر قرار گرفت.