به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو با عنایت به گزارش برخی رسانه ها مبنی بر بازنشستگی رسول کشت پور یکی از 5 کاندیدای منتخب شهرداری تهران، با توجه به حکم کارگزینی وی به شماره 205923 رسول کشت پور،کارمند رسمی شهرداری تهران بوده و طبق سنوات مذکور 3 سال و 6 ماه دیگر تا پایان خدمت ایشان باقی مانده است.

گفتنی است علیرغم انتشار خبر غیر رسمی ارائه درخواست استعفاء شهردار منطقه دو به مهندس افشانی شهردار تهران مبنی بر بازنشستگی خود، صحت این خبر نیز تائید نمی گرددو هیچ گونه استعفایی به دفتر ایشان ارائه نشده است.