در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با رای اعضای شورای شهر 5 گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اعضا از میان 13 کاندیدای تصدی شهرداری تهران در نهایت 5 گزینه را انتخاب کردند. 
از 21 رای اخذ شده رسول کشت پور با 14 رای، عباس آخوندی و پبروز حناچی با 11 رای و  غلامرضا انصاری و کامل تقوی نژاد با 10 رای به عنوان 5 گزینه نهایی انتخاب شدند.  
این افراد طی یک هفته فرصت دارند تا برنامه خود را به شورای شهر ارائه دهند.
همچنین، در ابتدای جلسه محمدجواد حق شناس درخواستی را در قالب یک نامه با 4 امضا به شورا ارائه داد. درخواست حق شناس این بود که انتخاب 5 گزینه نهایی از دستور جلسه خارج شود. در نهایت اما با 10 رای موافق و 11 رای مخالف این پیشنهاد به تصویب اعضای شورا نرسید.