سخنگوی شورای شهر تهران زمان ارایه برنامه‌های 5 کاندیدای تصدی پست شهرداری تهران و انتخاب شهردار منتخب را اعلام کرد.

علی اعطا زمان اعلام برنامه های 5 کاندیدای تصدی پست شهرداری تهران را در صفحه توییتر خود به شرح زیر اعلام کرد: یکشنبه 20 آبان؛ تقوی نژاد، حناچی و آخوندی (صبح) و کشت‌پور و انصاری( بعدازظهر) به صحن می آیند و رویکردهای خود را مطرح می‌کنند و در انتها برای انتخاب 2 نفر رای‌گیری می‌شود.
روز سه شنبه 22‌ آبان دو گزینه نهایی به صحن خواهند آمد تا پس از رای گیری بین دو نفر شهردار انتخاب شود.‌