محله > خط - تهران روددره به نام‌هاي دارآباد، گلابدره، دربند، ولنجک، درکه، فرحزاد و کن دارد که تمامي اين روددره‌ها در پهنه شمالي تهران واقع شده‌اند.
اما تجمع اين روددره‌ها در پهنه شمالي پايتخت تنها وجه اشتراک اين فضاهاي طبيعي بکر نيست؛ متأسفانه سال‌هاست که تمامي آنها در مشکلاتي از جمله آب آلوده، خشک شدن درختان باغ‌ها و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز مشترکند. اما اين روزها از شوراي اسلامي شهر تهران خبر مي‌رسد که اعضاي اين شورا براي ساماندهي روددره‌ها برنامه ويژه‌اي دارند.
در گفت‌وگو با «محمد سالاري» رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران متوجه شديم بزرگ‌ترين دليل از بين رفتن باغ‌ها يا تغيير کاربري‌شان به کاربري‌هاي مسکوني، اداري و تجاري، سختي نگهداري و هزينه زياد حفاظت از آنها براي مالکان‌شان است؛ در حالي که باغ‌هاي شمال پايتخت مانند گذشته سوددهي ندارند.‌سالاري با بيان اين مطلب که صيانت از باغ‌هاي باقيمانده تهران به‌ويژه باغ‌هاي به هم‌پيوسته در مسير روددره‌ها براي رفع مشکل آلودگي هواي پايتخت‌کاري مهم و ضروري است مي‌گويد: «قرار است شهرداري تهران در حوزه نگهداري باغ‌ها به کمک مالکان بيايد و با فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم از جمله ايجاد کوچه‌باغ‌ها، نورپردازي، نصب مبلمان شهري و ساخت و تکميل شبکه‌هاي آبرساني و برق‌رساني، فضاي طبيعي روددره‌ها را به محلي براي تفرجگاه تهراني‌ها تبديل کند. به اين‌ترتيب با حضور پايتخت‌نشين‌ها و تعريف فعاليت‌هاي اقتصادي سازگار با باغ براي مالکان، تمايل باغدارها هم به حفظ و نگهداري از باغ‌هايشان بيشتر خواهد شد.»
در اين ميان «زهرا صدراعظم نوري» رئيس کميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر نيز از رفع ديگر مشکلات اين باغ‌هاي به هم پيوسته خبر مي‌دهد: «با لغو مجوز برج‌باغ‌ها گام بلندي براي حفظ تنفس‌گاه‌هاي شهر تهران برداشته شده است. درباره نجات رودهاي تهران از پساب‌هاي خانگي و رستوران‌ها نيز جلسات مشترکي با شهرداران، سازمان آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت از محيط‌زيست استان و شهر تهران برگزار کرده‌ايم تا با شناسايي واحدهاي متخلف و برخورد قانوني با آنها، آب رودخانه‌ها را براي آبياري درختان باغ‌ها، استفاده در زمين‌هاي زراعي پايين‌دست و تغذيه مناسب سفره‌هاي زيرزميني، پاک و سالم نگه داريم.»