گزارش تصويري //شست و شوي گارد ريل ها و نردهاي پل مرزداران – يادگار امام(ره) در محدوده ناحيه 2
1397/8/13

 به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، در راستاي حفظ محيط زيست  و پاکسازي چهره شهر گاردريل ها و نرده هاي  پل مرزداران – يادگار امام(ره) با يک دستگاه واتر جت شست و شو  گرديد.

print
rating
  نظرات