نشست فوریتی فصلی سامانه 1888 منطقه 2 با موضوع بارش های فصلی و آبگرفتگی معابر آبخیز با حضور رئیس اداره بازرسی منطقه 2 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، همزمان با شروع فصل سرما و بارش های فصلی و لزوم مدیریت آبگرفتگی های معابر آبخیز ونظافت نهرها، و حسب دستور شهردار منطقه 2 مبنی بر رسیدگی به در خواستها و شکایات مردمی ، جلسه فوریتی فصلی سامانه 1888 با حضور رئیس اداره بازرسی منطقه ، مسئولین سامانه های 137 و 1888 ، مدیران خدمات شهری و ادارات 137 نواحی نه گانه برگزار و در موضوعات مربوطه تحت بررسی و دستور کار قرار گرفت.

اقدامات کارشناسی به منظور جلوگیری از معابر و هدایت آبهای سطحی در هنگام بارندگی ، ایمن سازی فضاهای بی دفاع  شهری و تعیین تکلیف وضعیت ایمنی پل های عابر پیاده و ... از جمله موارد مطروحه در نشست فوریتی فصلی سامانه 1888 منطقه بود.