شهرداری منطقه 2 با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر:چهارمین عصرانه "ایرآپ " را با موضوع هوا فضا در فوری...
1397/8/13

شهرداری منطقه 2 با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

چهارمین عصرانه "ایرآپ " را با موضوع هوا فضا در فوریت های امدادی، خدمات شهری،

 محیط زیست برگزاری می نماید.

زمــان: روز دوشنبه مورخ 14 آبان از ســاعت 16 الــی 19

مکان: سعادت آباد ، بلوار جوریکی ، مرکز توسعه مشارکتهای فکری شهروندان ،طبقه سوم

مرکز توسعه کسب و کارهای نو پا شهری شهرداری منطقه 2

 گفتگو با حضور دکتر هراتی مشاور امور زیست محیطی شهردار منطقه 2

               و دکترنوری زاده مشاور توسعه کسب و کارهای نو پا شهری شهردار منطقه 2

print
rating
  نظرات