شهردار منطقه 2 در نشست نظارت دوره ای سازمان بازرسی شهرداری تهران / کاهش زمان صدور پروانه در منطقه 2 در راستای رفاه حال شهروندان
شهردار منطقه 2 در نشست نظارت دوره ای سازمان بازرسی شهرداری تهران / کاهش زمان صدور پروانه در منطقه 2...
1397/7/18

 

مدیریت فرآیندهای حوزه معماری و شهرسازی منطقه 2 در دو بازه زمانی توسط مدیران ادارات معاونت شهرسازی سازمان بازرسی شهرداری تهران در اولین نظارت ستادی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو،  اولین نظارت دوره ای سازمان بازرسی شهرداری تهران با موضوع بررسی و پیگیری فرآیندهای حوزه معاونت شهرسازی منطقه 2 با حضور شهردار منطقه ، مدیران ادارات معاونت شهرسازی سازمان بازرسی شهرداری تهران و مدیران شهری منطقه 2 برگزارشد.

طی این جلسه، مدیریت زمان فرآیندهای حوزه شهرسازی منطقه 2 در دو بازه زمانی 96 و 97 مورد مقایسه قرار گرفت که در نتیجه آن زمان بررسی پرونده و صدور پروانه ها در سال 97 نسبت به سال 96 دارای روند کاهشی بوده و منجر به بهبود وضعیت موجود شده است.

رسول کشت پور شهردار منطقه 2 در این باره اظهار داشت : در راستای سیاستهای شورای پنجم و شهرداری تهران با هدف رفاه حال شهروندان تسریع در امور ایشان، افزود در 6 ماهه اول سال 97 میزان دقت و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های شهرسازی منطقه افزایش یافته و صراحت در بازبینی و رسیدگی پرونده ها در اولویت برنامه های شهرداری منطقه 2 می باشد.
کشت پور با اشاره به اهمیت شفافیت در بررسی و پیگیری پرونده های شهرسازی افزود: خرسندیم اعلام نماییم که مدت زمان صدور پروانه در منطقه دو به  45 روز رسیده و این مهم  موجب رضایت مراجعین شده است
print
rating
  نظرات