سامانه 1888 شهرداری تهران میزبان شهردار منطقه 2
سامانه 1888 شهرداری تهران میزبان شهردار منطقه 2
1397/7/18

 

شهردار منطقه 2 ضمن حضور در محل سامانه 1888 شهرداری تهران به تعداد 80 تماس از سوی شهروندان پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، شهردار منطقه 2 به همراه معاونین و مدیران شهری منطقه ضمن بازدید از سایت پاسخگویی کارکنان سامانه 1888 شهرداری تهران به تماسهای و در خواستهای شهروندان رسیدگی کرد.

گفتنی است در این جلسه تعداد 80 پیام در حوزه های خدمات شهری ، ترافیک و شهرسازی مطرح و دستور رسیدگی توسط شهردارمنطقه 2 صادر شد
print
rating
  نظرات