در میان برج ها فضای سبز ایجاد کنند در تاریخ 26و 97/6/24
1397/7/3

موضوع شرح درخواست شهروند
(تقاضا، انتقاد و ...)
متن جوابیه
در میان برج ها فضای سبز ایجاد کنند نبود فضاي سبز در ميان صدها برج ساخته شده در ميدان بهرود، سعادت آباد تا خيابان شهيد سرلشگر حق شناس و خيابان بوعلي اهالي منطقه را درميان برج ها محبوس كرده است از شهردار منطقه 2 مي خواهيم نسبت به احداث پارك و فضاي سبز به منظور تأمين آسايش و آرامش اهالي و به خصوص افراد مسن اقدام كند. با توجه به بررسي هاي انجام شده در بلوار حق شناس، مكاني كه در تملك شهرداري بوده و كاربري فضاي سبز داشته باشد وجود ندارد. ضمناً در خصوص شهرك بوعلي به اطلاع مي رساند كليه مبادي ورودي شهرك و همچنين قطعات پراكنده موجود در داخل شهرك که قابلیت تبديل فضاي سبز را داشته باشند ايجاد شده و نگهداري آن نيز توسط شهرداري انجام مي گيرد

 

تهیه جوابیه توسط
معاونت
نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در
جراید
خدمات شهري و محيط زيست و ناحیه 9 اطلاعات 97/7/3

print
rating
  نظرات