خودسوزی در تاریخ 97/6/14
1397/6/26

موضوع شرح درخواست شهروند
(تقاضا، انتقاد و ...)
متن جوابیه
خودسوزی جوابیه مربوط به خودسوزی روایت شهردار منطقه ۲ از پرونده ملک مورد مناقشه مردی که خودسوزی کرد

شهردار منطقه ۲ درباره پرونده فردی که امروز مقابل شهرداری خودسوزی کرد، گفت: هیچگونه اقدامی در خصوص پلمب یا جلوگیری از فعالیت ملک موردنظر صورت نپذیرفته و صرفا اخطار قانونی به فرد موردنظر ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، رسول کشت پور گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده روشن شد ملک مورد مناقشه یک خانه ویلایی دو طبقه است که فرد خودسوزی کرده مالک طبقه همکف این خانه بوده است. این فرد نسبت به تغییر کاربری و ساخت دو باب مغازه تجاری در پارکینگ ملک مزبور در سال‌های گذشته اقدام کرده است. شهرداری منطقه ۲ هم درتاریخ ۹۵.۱۱.۳۰ نسبت به تنظیم صورت جلسه شورای معماری در خصوص تثبیت دو واحد تجاری در همکف مشروط به اخذ تعهد محضری از مالکین مشاعی و پاسخگویی به شاکیان احتمالی و تعهد تامین پارکینگ اقدام کرده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری نیز یکی از مالکین مشاعی نسبت به تغییر کاربری طی نامه شماره ۱۲۵۰۷ اعتراض کرده و شهرداری متعاقبا برابر مقررات به مالک واحدهای تجاری نسبت به صدور اخطاریه مبنی بر ارایه رضایت نامه محضری از سایر ساکنین مشاعی اقدام کرده است.
رسول کشت پور افزود: سپس با ادعای وکیل فرد مورد نظر مبنی بر دارا بودن وکالت نامه توافق از مالک اصلی، اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ طی نامه شماره ۳۴۹۱۹ مورخ ۳ مرداد ماه سال جاری اعتبار وکالت نامه مزبور را استعلام می‌کند که در پاسخ به آن طی نامه شماره ۴۲۲۱۴ مورخ ۲۳ مرداد ۹۷ انقضای وکالت نامه مزبور به علت فوت موکل اعلام می‌شود.
همچنین معاونت شهرسازی این منطقه طی نامه شماره ۴۵۸۹۵ مورخ اول شهریور ۹۷ به شهردار ناحیه ۹ اعلام می کند نظر به اینکه ذی‌نفعان ملک تاکنون نسبت به اخذ اجازه نامه نسبت به بهره برداری از طبقه همکف اقدام نکرده اند هرگونه بهره برداری از طبقه همکف بدون مجوز اعلام شده و ناحیه مربوطه نیز صرفا نسبت به صدور اخطار اقدام می کند.
بر اساس گزارش شهرنوشت، گفتنی است پیگیری جزئیات این پرونده در سایر بخشهای شهرداری تهران در دست بررسی است.

تهیه جوابیه توسط
معاونت
نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در
جراید
97/6/14 فارس ایسنا جام جم همشهری و ... 97/6/14

 

print
rating
  نظرات