تقاضا از شهرداري منطقه دو در تاریخ 97/6/11
1397/6/21


 

شرح درخواست شهروند
(تقاضا، انتقاد و ...)
متن جوابیه
در حوالي خيابان بوعلي سعادت آباد و رو به روي برج سرو قطعه زمين حصار كشيده اي وجود دارد كه خانواده ها صبح و عصر در اين محوطه خاكي قدم مي زنند و پياده روي مي كنند. از شهرداري منطقه 2 تقاضا مي شود اين محوطه را درختكاري و در آن فضاي سبز ايجاد و تعدادي نيمكت هم نصب كنند تا مورد استفاده ساكنان محل قرار گيرد. با توجه به بازديد انجام شده محل محصور واقع در آدرس مورد نظر فاقد كاربري فضاي سبز بوده و در تملك شهرداري نبوده و بنابراين احداث فضاي سبز مقدور نمي باشد.

 

 

تهیه جوابیه توسط
معاونت
نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در
جراید
خدمات شهری و محیط زیست اطلاعات 97/6/15

 

print
rating
  نظرات