جشنواره خیابانی ورزش شهرداری منطقه 2
1397/6/14

زمان: جمعه 16 شهریور

ساعت : 9 صبح الی 12 ظهر 

مکان: بلوار شهید تیموری، بلوار همایونشهر جنوبی، میدان سلمان هراتی، خیابان راد

print
rating
  نظرات