برگزاری جشنواره ساخت و پرواز بادبادک
برگزاری جشنواره ساخت و پرواز بادبادک
1397/5/17

به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی منطقه،اداره تربیت بدنی منطقه 2 با مشارکت برج میلاد میزبان  جشنواره ساخت و پرواز بادبادک مناطق 22 گانه در برج میلاد بود.

این برنامه با حضور جناب آقای دکتر درویش پور مدیر عامل برج میلاد، جناب آقای دکتر حسنی ریاست محترم سازمان ورزش تهران و جناب آقای دکتر مزارعی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 2  و با شرکت 4500 نفر از شهروندان مناطق 22 گانه تهران انجام شد و در پایان مراسم به قید قرعه 5 دستگاه دوچرخه و 10 پک ورزشی به شهروندان اهداء شد. شایان ذکر است به برترین های پرواز و ساخت باد بادک جوایز نفیسی اهداء گردید.print
rating
  نظرات