دیفن باخیا
دیفن باخیا
1394/4/21

نام فارسی : دیفن باخیا

نام علمی : Dieffenbachia amoena

نام خانواده : Araceae

منشآ : آمریکای جنوبی

مکان: سایه تا نیمه سایه

ارتفاع : cm  100

پهنا : cm60

خاک مناسب : مخلوط خاک باغچه به همراه خاک برگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی : سراسر تابستان

آبیاری : خاک خشک تا مرطوب

روش تکثیر : این گیاه با قلمه ریشه ،تقسیم ساقه و نیزجدا نمودن پا جوش در بعضی گونه ها تکثیر می یابد.

نکات پرورشی : سعی کنید ماهی یک بار با کود کامل برگها را تغذیه نمایید،بهتر است در هنگام گرما آن را غبار پاشی نمایید.                           

 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.