آبنمای صخره ای
آبنمای صخره ای
1393/9/1

  آب نمای صخره ای
  سال اتمام پروژه :92
  اجرای 5 آبنمای اصلی به صورت آبشار و 1مورد ایجاد رودخانه مصنوعی
  آدرس  : تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه حکیم

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.