نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه تغییر ساعت اداری

(1397/4/17)

نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه تغییر ساعت اداری

 

جواد قربانی قائم مقام شهردار منطقه دو صبح امروز به منظور  نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه تغییر ساعت اداری از معاونتهای ترافیک ،عمران و نواحی ۱و ۸ این منطقه بازدید و ضمن گفتگوی صمیمی با همکاران بر حضور بموقع پرسنل جهت خدمت رسانی به شهروندان و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید کرد 
print

تعداد مشاهده :98

rating
  نظرات