ناحيه 8//با تلاش عوامل اجرايي خدمات شهري عمليات پاکسازي پوستر و برچسب هاي خيابان هاي سطح ناحيه 8 به پايان رسيد

(1397/2/26)
با تلاش عوامل اجرايي خدمات شهري عمليات پاکسازي پوستر و برچسب هاي خيابان هاي سطح ناحيه 8 به پايان رسيد .
 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: به منظور آراستگي و پاکيزگي مناظر شهري و تامين رفاه حال شهروندان با تلاش عوامل اجرايي اداره خدمات شهري ناحيه عمليات لکه گيري باقيمانده پوستر و برچسب خيابان هاي سطح ناحيه 8  به پايان رسيد.

واحد ساماندهي ناحيه 8 از جمع آوري سد معبر واقع در خيابان هاي مطهري و درختي در ناحيه 8  خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، مجيد فلاح شهردار ناحيه 8 بيان داشت: سد معبر از جمله موادي مي باشد که باعث اختلال در رفت و آمد عابرين پياده از محلهاي پياده رو و سواره رو مي گردد.و با توجه به اخطارهاي مكرر به اصناف جهت جمع آوري سد معبر با وجود عدم توجه به اين اخطار واحد ساماندهي ناحيه، در راستاي خدمت رساني به شهروندان، بدليل رعايت نکردن بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها اقدام به جمع آوري سد معبر واقع در خيابان هاي مطهري و درختي نمود..

شستشوي گاردريلهاي بلوار شهيد فرحزادي در ناحيه 8 انجام شد  

اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، نسبت به شستشوي گاردريلهاي بلوار شهيد فرحزادي اقدام کرد .
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: به منظور رضايتمندي شهروندان و حفظ محيطي پاک و عاري از آلودگي بصري ، اقدام به شستشوي گاردريلهاي بلوار شهيد فرحزادي کرد .


print

تعداد مشاهده :23

rating
  نظرات