ناحيه 8//سرويس بهداشتي پارک گلگشت در ناحيه 8 شستشو و نظافت شد

(1397/2/26)سرويس بهداشتي پارک گلگشت در ناحيه 8 شستشو و نظافت شد

اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، از شستشو و نظافت سرويس بهداشتي پارک گلگشت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح شهردار ناحيه 8 بيان داشت: اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، به منظور رعايت بيشتر بهداشت و رفاه حال شهروندان ، نسبت به شستشو و نظافت سرويس بهداشتي پارک گلگشت اقدام کرد.


مخازن خيابان کاج در ناحيه 8 شستشو و گندزدايي شد

اداره خدمات شهري ناحيه 8 از شستشو و گندزدايي مخازن خيابان کاج خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: به منظور حفظ بهداشت معابر ، کاهش آلودگي ، رفع بوي نامطبوع ناشي از شيرابه زباله ها و همچنين مبارزه با تجمع حشرات موذي ، اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، اقدام به شستشو و گندزدايي مخازن خيابان کاج کرد.


کانالهاي خيابان بهارستان در ناحيه 8 پاکسازي و گندزدايي شد

اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، از پاکسازي و گندزدايي کانالهاي خيابان بهارستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح شهردار ناحيه 8 بيان داشت: در راستاي حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آبگرفتگي کانالها در هنگام بارندگي ، اداره خدمات شهري ناحيه 8 ، نسبت به پاکسازي و گندزدايي کانالهاي خيابان بهارستان اقدام کرد.
print

تعداد مشاهده :22

rating
  نظرات