ناحيه 2//عمليات چمن زني بوستان پرند ناحيه 2 انجام شد

(1397/2/26)
 عمليات چمن زني بوستان پرند  ناحيه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، چمن زني بوستان پرند انجام شد .گفتني است واحد فضاي سبز اداره خدمات شهري ناحيه 2، در راستاي آماده سازي بستر خاک جهت کاشت و رشد بهتر گياهان سطح محدوده اقدام به چمن زني بوستان پرند کرد.

مشاوره روانشناسي"خانواده و ازدواج" در خانه سلامت مرزداران غربي برگزار شد

مشاوره روانشناسي با موضوع "خانواده و ازدواج"برگزار شد .به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2 ، واحد سلامت اداره اجتماعي و در راستاي ارتقاء سطح سلامت شهروندان ساکن در اين محله  مشاوره " خانواده و ازدواج"  از ساعت 9 صبح در محل خانه سلامت مرزداران غربي انجام شد.

کارگاه آموزشي "پزشکي و بيماريهاي فصلي" در خانه سلامت مرزداران غربي

کارگاه آموزشي "پزشکي و بيماريهاي فصلي "در خانه سلامت مرزداران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، خانه سلامت محله مرزداران غربي در راستاي بهبود کيفيت زندگي شهروندان وجلوگيري از شيوع بيماري هاي فصلي اقدام به برپايي اين کارگاه از ساعت  30/10الي 12 کرد.


print

تعداد مشاهده :30

rating
  نظرات