اجرای شبکه پایش آلودگی هوا و صدا در پایتخت برای اولین باردرمنطقه دو

(1397/2/26)


 

رسول کشت پور شهردار منطقه 2 از غنی سازی شبکه پایش آلودگی هوا و صدا با استفاده از حسگرهای متحرک به صورت پایلوت برای اولین بار در شهر تهران با مشارکت مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، این پروژه برای اولین بار در شهر تهران با مشارکت مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران و با هدف کنترل آلودگی های زیست محیطی و اندازه گیری میزان دقیق آلاینده ها و چگونگی توزیع و شناسایی آنها در منطقه 2 اجرا می گردد.

رسول کشت پور شهرداری منطقه 2 در این باره اظهار داشت: با نصب حسگرهای متحرک (RFID) بر روی 80 خودروی حمل زباله و بیش از 4500 مخزن زباله این مناطق در گام اول کنترل و نظارت بر تخلیه کلیه به موقع مخازن و همزمان به آن پایش آلودگی هوا و صدا انجام می شود.

شهردار منطقه 2 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه به ضرورت اقدامات علمی و عملی در خصوص کاهش آلاینده ها در محیط زیست شهری تهران افزود: استفاده از روشهای هوشمند در جهت تحقق اهداف و برنامه های شهری در دستور کار مجموعه مدیریت شهری منطقه 2 است و خوشبختانه در حوزه زیست محیطی اقدامات موثری با استفاده از روش های هوشمندسازی در این منطقه محقق شده است.

صدر الدین علیپور رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران نیز در این خصوص اذعان داشت: توسعه طرح پروژه هوشمندسازی شبکه و مخازن جمع آوری زباله با هدف گردآوری اطلاعات دقیق و مدل سازی و برنامه ریزی در جهت رفع معضلات زیست محیطی از اهداف این مرکز بوده و اجرای طرح پایش آلودگی هوا و صدا از طریق حسگرهای متحرک، برای اولین بار در شهر تهران در منطقه 2 به صورت پایلوت اجرا می گردد که امید آن داریم با گردآوری و پایش صحیح اطلاعات مزبور بتوانیم در حل معضل مهم خطرات زیست محیطی گام موثری برداریم.


print

تعداد مشاهده :765

rating
  نظرات