حساسیت حوزه­ ها به موضوع پیام­های مردمی در منطقه دو ارتقاء یابد

(1397/2/26)


 

 

رسول کشت پور شهردار منطقه 2 در نشست مشترک مدیران شهری منطقه و مسئولین سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران بر ضرورت ارتقاءحساسیت حوزه­های مدیریت شهری منطقه دو نسبت به پیام­ها و درخواست­های  مردمی تأکید کرد.

کشت پور در جلسه آسیب شناسی پیام­های 1888 منطقه دو اظهار داشت: با توجه به وسعت و جمعیت منطقه دو، این منطقه در رده چهارم مناطق دارای بیشترین پیام است و ضرورت آسیب شناسی رسیدگی و پاسخ به پیام­های شهروندان به عنوان یک اصل بر مبنای حفظ سرمایه اجتماعی شهروندان در اولویت­های مجموعه مدیریت شهری منطقه دو قرار دارد.

معاون سامانه نظارت همگانی 1888 نیز در این جلسه با ارائه گزارش وضعیت رسیدگی به پیام­های 1888 منطقه دو در یکسال گذشته، کیفیت وکمیت رسیدگی، مهمترین مصادیق انتقاد و شکایت شهروندان، سرعت پاسخگویی به پیام­ها و نحوه عملکرد زیر تابع های شهرداری منطقه دو را مورد بررسی و تشریح قرار داد.

در این نشست تلاش در جهت افزایش سرعت رسیدگی به پیام­ها در موضوعات مختلف، اهتمام ویژه در جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پیام­ها و تلاش در جهت کاهش گلایه مندی شهروندان در موضوعات متعدد شهری مورد نظر شهروندان از سوی شهردار منطقه مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است در یکسال گذشته بیش از 2511 فقره پیام به منطقه دو از طریق سامانه 1888 ارجاع گردیده است که بر این  اساس به ازای هر 276 شهروند ساکن منطقه یک تماس با مرکز نظارت همگانی برقرار شده است.

مسئولین سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران در پایان از دغدغه شهردار منطقه دو نسبت به موضوع پیام­های مردمی قدردانی ونشست مزبور  به عنوان اولین نشست  آسیب شناسی پیامهای ثبت در سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران در سطح مناطق 22گانه با حضور مسئولین سامانه نظارت همگانی 1888 معرفی شد.


print

تعداد مشاهده :623

rating
  نظرات