رئیس اداره ساماندهی منطقه 2 از موارد مربوطه به ساماندهی در نواحی نه گانه بازدید کرد

(1397/2/23)


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان وارتقاء جایگاه  فعلی نواحی نه گانه منطقه درزمینه امور مرتبط با ساماندهی شامل : مباحث مربوط به کیوسک ها اعم از مطبوعاتی و گل فروشی- رفع مزاحمت مشاغل مزاحم- امور مربوط به بازارهای میوه وتره بار روزبازارها و مبارزه با جانوران مضر شهری (سگ و موش) رئیس اداره ساماندهی منطقه 2 به اتفاق کارشناسان اداره مربوطه نسبت به بازدید روزانه از نواحی نه گانه منطقه اقدام و پس از بازدید و برگزاری جلسه با شهردار،رئیس اداره خدمات شهری و کارشناس ساماندهی ناحیه مربوطه، به مشکلات و معضلات  ساماندهی در محدوده ناحیه رسیدگی و در دستور کار آتی ناحیه قرارگرفت.


print

تعداد مشاهده :718

rating
  نظرات