معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه دو از مركز آموزش مهارتهاي اجتماعي كوثر بازديد كرد

(1397/2/22)به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، يوسف مزارعي معاون اجتماعي و فرهنگي شهردارمنطقه دو با حضور در مركز آموزش مهارتهاي اجتماعي كوثر در محله فرحزاد ضمن بازديد از قسمت هاي مختلف اين مركز از نزديك با خدمات و فعاليتهاي آن آشنا شد.
وي دراين بازديد که به ارزيابي درخصوص فعاليت ها، اقدامات و برنامه هاي اين مرکز ونيزبررسي وضع موجود آن به منظورافزايش حمايت هاي اجتماعي انجام گرفت برضرورت تدوين بانک اطلاعاتي جامع و يکپارچه از بهره مندان و مراجعه کنندگان به اين مرکزودريافت کنندگان حمايت ها و خدمات اجتماعي ارائه شده درمراکز اجتماعي منطقه تاکيد کرد وي خواهان تهيه گزارشي از وضعيت خشونت عليه کودکان در خانواده و محيط هاي آموزشي و شهري شد و آن را ضرورت تربيت شهروندان سالم و متعادل دانست.
مرکز آموزش مهارت هاي اجتماعي کوثر درمحله فرحزاد با نظارت و مديريت موسسه جامع خدمات روان شناسي و توانبخشي " هماي سلامت روان" فعاليت خود را در قالب ارائه خدمات روانشناختي، مددکاري، مشاوره و برگزاري کارگاه هاي آموزشي ، حرفه آموزي و مشاغل خانگي به شهروندان ارائه مي نمايد.
گفتني است اين مرکز کليه خدمات مربوط به حمايت هاي اجتماعي مشاوره و آموزش را به صورت رايگان به بانوان سرپرست خانوار،بدسرپرست و فرزندان ايشان ارائه مي دهد.


print

تعداد مشاهده :796

rating
  نظرات