رزمایش بزرگ عملیاتی پدافند غیر عامل بامحوریت بمباران هوایی

(1397/2/18)


 

 

رزمایش بزرگ عملياتي پدافند غیرعامل با محوریت بمباران هوایی جهت افزایش ضریب ایمنی وتخليه امن وپناه گيري صحيح درمجتمع تطبیقی بین اللملی دختران تهران به منظور عملیاتی نمودن سيستم مديريت بحران واطفای حریق و ارزيابي ميزان آمادگي کادر علمی ودانش آموزان توسط عوامل ستادمدیریت بحران منطقه 2برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ،مسعود  خسروی  رییس ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر اظهار داشت :تعداد 200نفر از کادر علمی ودانش آموزان دختر   در این رزمایش بزرگ عملياتي شرکت نمودند، در اين رزمایش نمايندگان سازمان هاي تخصصي و عمومي عضو ستاد به منظور عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران و ارزيابي ميزان آمادگي کادر علمی ودانش آموزان و پايدارسازي سازمان هاي اجرايي و امدادي و نيروهاي داوطلب مردمي (دوام ) حضور و به تمرين چگونگي كنترل استرس،اطفاي حريق، تخليه امن اضطراري، بررسي شريان هاي حياتي و نيزميزان خسارات وارده به اماكن مسكوني و تجاري اطراف و امداد و نجات مصدومان از طبقه سوم توسط آتش نشاني و برپايي چادرهاي اسكان اضطراري پرداختند.خسروی همچنین گفت :درپایان مانور نیز آموزشهای لازم جهت استفاده از کپسول اطفای حریق توسط اساتید وکارشناسان خبره آتش نشانی ارائه شد جانشین شهردار منطقه در ستاد مدیریت بحران منطقه ۲ در پایان افزود  :برگزاری مانورهای متعدد به عنوان یک ضرورت جهت آمادگی شهروندان در شرایط بحران از اولویتهای این ستاد میباشد


print

تعداد مشاهده :876

rating
  نظرات